งานติดตั้งแผ่น  HDG PANEL  TANK   

เป็นถังเก็บน้ำดีแบบแผ่นเหล็กชุบกัลวาไนซ์ ที่ทนทานต่อสภาวะสิ่งแวดล้อมสูง สามารถเลือกความจุของน้ำตามที่ ต้อการ 

HDG  PANAL  TANK FINISH

งานประกอบแผ่นพื้น 

 

งานประกอบแผ่นผนัง

 

งานประกอบแผ่นฝ้าเพดาน

 

งานประกอบ   SUPORT  ANGLE  STAY

 

งานประกอบบันได  และอุปกรณ์วัดระดับน้ำ

 

งานยิง  PU- SEALANT  

 

งานระบบ  TES  TORQUE